Omgivelser

Skoleveien

Inntrykk, bilder og opplevelser fra våre nære omgivelser og byen generelt.