Inga og Birgit

Inga var ca 19-20 da bildet ble tatt ca 1890. Birgit var 19.

Jeg kom over et ungdomsbilde av min mormor Inga Oftedal i Berge Furres Oftedalbok. Det er en påfallende likhet mellom henne og oldebarnet Birgit. Dette er overraskende fordi både min mor og alle brødrene hennes liknet faren, Sven Olaus. “Ingafjeset” har vi ikke sett på ny før det plutselig dukket opp hos Birgit, mer enn 100 år senere.
Inga var datter av Mathilde og Lars Oftedal. Hun ble født på Avaldsnes 1870, og vokste opp i Stavanger.